Želáme vám do nového roku všetko najlepšie :) A ak by vám došla niť, stačí si vybrať :D
Logo
9:00 -14:30
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 70,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
Newsletter

Napíšte váš e-mail a buďte informovaný o novinkách :)

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ján Meliško - MeliTech, so sídlom Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza, IČO: 50 206 648, DIČ: 1076680704, IČ DPH: SK1076680704, OU-PD-OZP2016/005715-2, č. živnostenského registra 340-38218 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.veselesitie.sk (ďalej len "systém").

 1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.veselesitie.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

  1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Ján Meliško - MeliTech.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho,

b)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

c)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

d)     tovar má známky používania,

e)     tovar nie je kompletný,

f)      tovar je mechanicky poškodený.

 

5. CENOVÉ PODMIENKY

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri vybavovaní objednávky.

 5.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.  Cena za dopravu v objednávacom formulári je orientačná. Reálna cena bude manuálne upravená a zverejnená na faktúre podľa celkovej reálnej hmotnosti objednaného tovaru.

5.5 Minimálna cena objednávky je 5€.


5.6 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5.7 Kupujúci je povinný uhradiť sumu za objednávku v čo najkratšom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní. Po tomto termíne je objednávka automaticky stornovaná a predmet objednávky zaradený naspäť do ponuky.

 

 

6. POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 Spoločnosť Ján Meliško - MeliTech si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:

- Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

- Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

- POŠTOVÉ na území Slovenskej republiky:

Kuriér DPD Classic: balík bude doručený kuriérom na dodaciu adresu (k vám domov)

                             do 3 kg: 5,04€

                             do 5 kg: 5,34€

                             do 10 kg: 5,6€

 

Kuriér DPD Home: balík bude doručený kuriérom na dodaciu adresu (k vám domov). O doručení zásielky budete informovaní deň vopred. 

                            do 3 kg: 5,04€

                            do 5 kg: 5,24€

                            do 10 kg: 6€

V prípade dopravy na dobierku hociktorou z vyššie uvedených možností treba prirátať + 1€.

Poštovné pri objednávke nad 70€ s DPH je zadarmo ako variant Kuriér DPD Classic (platí len pre dopravu v rámci Slovenska). 

- POŠTOVÉ na územie Českej republiky:

Kuriér DPD Česko: balík bude doručený kuriérom na dodaciu adresu (k vám domov)

                             do 3 kg: 11€

Zásielkovňa CZ: balík bude doručený na odberné miesto - pobočku, kde si viete balík vyzdvihnúť počas otváracích hodín daného odberného miesta

                             do 3 kg: 5€

Do Čiech neposielame na dobierku, objednávku treba uhradiť vopred bankovým prevodom.

 

7. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Ján Meliško - MeliTech uvedené v mailovej notifikácií.

 7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu z virtuálnej pokladnice zo stránky https://vrp.financnasprava.sk.

 7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. DODACIE PODMIENKY

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prepravnej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Ján Meliško - MeliTech po vzájomnej dohode.

 8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 8.8 V prípade, že kupujúci nepreberie svoju zásielku, ktorá bola odoslaná formou dobierky Slovenskou poštou, a.s., alebo kuriérskou službou, je  povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (cenu dopravného/poštovného v plnej, preukázateľnej výške), a to bankovým prevodom alebo poštovým  poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 14 dní od vystavenia.

8.9 Pri každom tovare je uvedená základná špecifikácia (metráž, pôvod, gramáž) aj doporučené ošetrovanie (pranie, žehlenie..). Zároveň doporučujeme vzhľadom na zrážanlivosť materiály vopred predprať z dôvodu jemného púšťania farieb, alebo zrážanlivosti

8.10 Látky meriame certifikovaným dreveným metrom s európskym ciachovaním. Certifikát je v zhode so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dodávania meradiel na trh.

 

8.11 Objednaný tovar, pokiaľ sa jedná o metráž a galantériu odosielame do 3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky pri voľbe platby na dobierku. Pri platbe prevodom na účet odosielame tovar do 3 pracovných dní od pripísania platby na náš účet.

8.12 Tovar, ktorý nie je priamo skladom, ale je vyrobený na objednávku - rozumej vyšívané tričká, vyšívané panely, vyšívané produkty, maľované tričká, maľované panely, maľované produkty a ostatné hand made produkty, majú dodaciu lehotu 3 týždne od pripísania peňazí na náš účet.

9. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Ján Meliško - MeliTech a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Ján Meliško - MeliTech je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

9.4 Podľa "Predpis č. 102/2014 Z.z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov"

- metráž odstrihnutá v objednanom množstve je považovaná za výrobok zhotovený na mieru a preto nie je možné bezdôvodné vrátenie (dôvodom je napr. diera v látke,...) Dôvod na vrátenie nie je nespokojnosť s farbou, hrúbkou, vzorom a pod.

- taktiež vyšívané tričká, vyšívané panely, maľované tričká a maľované panely sa považujú za výrobok zhotovený na mieru a platia pre ne rovnaké podmienky a dôvody na vrátenie:  dôvodom je napr. diera v látke, a pod.  Dôvod na vrátenie nie je nespokojnosť s farbou, hrúbkou, vzorom a pod.

9.5 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru  predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 

9.6 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo bežným opotrebovaním, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

 9.7 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom) oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

9.8 Nezodpovedáme za škody spôsobené prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodanie zavinené prepravnou spoločnosťou, oneskorené dodávky na základe nesprávne vyplnených údajov


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Ján Meliško - MeliTech, Ulica V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

9.9 Orgán dozoru a adresa na podávanie podaní na Slovenskú obchodnú inšpekciu: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, E-mail:  

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA STRÁNKE www.veselesitie.sk

 

10.1 Spoločnosť Ján Meliško - MeliTech upozorňuje, že informácie uvedené na www.veselesitie.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Ján Meliško - MeliTech môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť Ján Meliško - MeliTech nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

11.1 Spoločnosť Ján Meliško - MeliTech sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť

 hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11.4 Prehlasujeme, že na základe vašeho súhlasu ohľadne GPRS poskytujeme nevyhnuutne potrebné informácie na dodanie tovaru dopravným spoločnostiam 

 - Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

 - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava

Ponúkanie a poskytovanie produktov vrátane zliav je adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 a viac rokov.

Veselé šitie
Ján Meliško – MeliTech
Ulica V. Benedikta 208/22
971 01  Prievidza
IČO: 50206648
DIČ: 1076680704
IČ DPH: SK1076680704
Okresný úrad Prievidza Číslo živnostenského registra: 340-38218

 

Copyright © 2020 by MeliTech / Veselé šitie · Všetky práva sú rezervované · Web: www.veselesitie.sk · E-Mail: veselesitie@melitech.sk · Hotline: Lenka Melišková 0949 224 331
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk